O nas

Towarzystwo Jezusowe (Zakon Jezuitów) to największy i najstarszy działający zakon kapłański w Państwie Kościelnym Rotria. Ma on wieloletnią tradycję, a wielu wielkich hierarchów zetknęło się z nim choćby raz. Aktualnie działa w nim ośmiu duchownych, w tym jeden biskup, czterech prezbiterów, dwóch diakonów i jeden kleryk. Zakon zajmuje się przede wszystkim obroną i szerzeniem Wiary Chrystusowej, w duchu posłuszeństwa i wierności Biskupowi Rotryjskiemu, tj. Patriarsze.

Poza tym, stawiamy sobie również inne cele. Duży nacisk kładziemy na samorozwój, zwłaszcza naukowy i duchowy. Obowiązkiem jezuity jest kształcić się tak, aby coraz lepiej pełnił swoją funkcję i był jej coraz bardziej świadomym. Obok tego, poprzez nieustanną modlitwę oraz lekturę Słowa Bożego, winien on wzrastać w wierze i pogłębiać swą duchowość.

Zakon zajmuje się kompleksowym kształceniem kandydatów na duchownych. Nowatorski, indywidualnie dopasowany do kandydata sposób prowadzenia nowicjatu sprawia, że kapłani, którzy odebrali jezuicką formację są doskonale przygotowani do pełnienia swych zadań, do posłania ich na ciężką pracę w Winnicy Pańskiej.

jezuici_3_20121011_1279961501.jpg

Reklamy