Generał i Bracia

Generał Towarzystwa Jezusowego

wakat na stanowisku

 Progenerał Towarzystwa Jezusowego

Wielebny ksiądz kanonik Michelangelo Piccolomini SJ

11371.jpg

2KfNi.png

Do Rotrii przybył 10 czerwca 2018 r. i tego samego dnia rozpoczął formację jako nowicjusz w Towarzystwie Jezusowym, pod okiem Generała Aurelia de Medici y Zep. Od razu po wstąpieniu do nowicjatu został diakonem, a tydzień później został nominowany prezbiterem summa cum laude. Posłano go do Katedry Mediolańskiej, gdzie był proboszczem. W Towarzystwie Jezusowym działa przede wszystkim jako Proboszcz Parafii pw. śś. Stanisława i Wacława na Wawelu w Krakowie, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Jest to też aktywny duszpasterz i opiekun części nowicjuszy. 8 sierpnia 2018 r. został mianowany przez biskupa Krakowa kanonikiem oraz prepozytem. O księdzu Piccolominim pisze również micropedia. 16 sierpnia 2018 r. został Progenerałem Towarzystwa Jezusowego.

 

Ojcowie:

Jego Ekscelencja Aurelio Lorenzo Carlo książę biskup de Medici y Zep SJ

Zrzut ekranu 2018-08-03 o 16.15.17.png

2G6VQ.png

Do Rotrii przybył 5 sierpnia 2017 r. jako Aurelio Bentini. Zaczynał jako proboszcz parafii katedralnej w Bazylice pw. św. Marka w Wenecji, uczeń ówczesnego biskupa weneckiego (diecezja przyłączona do diecezji rotryjskiej), Paola Carla de Medici y Zep. Rozpoczął wówczas również studia na Uniwersytecie Rotryjskim. Nominację diakonatu otrzymał 6 sierpnia 2017 r., a dwa dni później został nominowany prezbiterem summa cum laude. 4 marca 2018 r. Jego Świątobliwość Pius VI mianował go kapelanem honorowym Jego Świątobliwości. Niewiele później opuścił Rotrię przechodząc do Kościoła Ekumenicznego, jednak po czterech tygodniach powrócił skruszony. 3 maja 2018 r. Jego Świątobliwość Pius VI nominował go biskupem i posłał do Krakowa (Rzeczpospolita Obojga Narodów) jako ordynariusza. 25 maja 2018 r. został powołany przez tego samego Patriarchę na Generała Towarzystwa Jezusowego. 6 sierpnia 2018 r. Jego Świątobliwość Sylwester I mianował go Kanclerzem Apostolskim, a 13 sierpnia Prymasem Brodrii. 16 sierpnia 2018 r., w związku z nowymi regulacjami prawnymi, postanowił zrzec się stanowiska Generała Towarzystwa Jezusowego, aby umożliwić jego wybór, zgodny z nowymi przepisami.

Stanowiska zajmowane przez Aureliusza Wawrzyńca Karola Medyceusza Zepa:

 1. Biskup Świętego Kościoła Rotryjskiego
 2. Prymas Brodrii
 3. Biskup Krakowski
 4. Książę Siewierski
 5. Książę Segesty
 6. Baron Pennabilli
 7. Kanclerz Apostolski
 8. Szlachetny Pan Signorii Rotryjskiej
 9. Asystent na Wydziale Teologii Uniwersytetu Rotryjskiego

 

Wielebny ksiądz Silvestro Silwanelli SJ

avatar_166-1.jpg

2JBHF.png

Do Stolicy Apostolskiej przybył 17 lipca 2018 r. i tego też dnia dołączył do nowicjuszy Towarzystwa Jezusowego. Dzień później otrzymał nominację diakonatu, a kolejnego dnia summa cum laude został prezbiterem i został posłany do Katedry Mediolańskiej jako wikariusz. 7 sierpnia 2018 r. Generał Zakonu powołał go nowym proboszczem Parafii Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, na którym to stanowisku zastąpił ks. Michelangela Piccolominiego SJ, który został wysłany do Krakowa. Aktualnie nabywa umiejętności niezbędne do rozwijania swojej kariery.

 

Wielebny ksiądz Tommaso Mancini SJ

51792c8ba0d26b12faf12f4177ac2855.png

2Kb7N.png

Do Rotrii przybył w roku 2009, wtedy też został diakonem i prezbiterem. Pełnił najwyższe urzędy kościelne, był m. in. Patriarchą i Generałem Towarzystwa Jezusowego. 12 maja 2018 r. zdecydował o przejściu na emeryturę i zamieszkanie w pustelni, jednak prędko powrócił do aktywnej działalności i ponownie zajął się dziennikarstwem. Aktualnie prowadzi bardzo opiniotwórczą i popularną gazetę Le Porte della Rotria.

 

Wielebny ksiądz Nicolas Stéphane de Dreder SJ

avatar_58.jpg

2KfNg.png

 W mikronacjach pierwsze  kroki stawiał w 2009 roku, a do Rotrii przybył w roku 2013. Był biskupem, Patriarchą, osobą wielce zaangażowaną w życie Państwa Kościelnego. Powrócił do Stolicy Apostolskiej w roku 2018 i wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego oraz otrzymał nominację diakonatu. 8 sierpnia 2018 r. został prezbiterem i proboszczem Parafii pw. św. Augustyna we Florencji.

 

Wielebny ks. Giuseppe von Ausfahrt SJ

avatar_171.jpg

2KhKX.png

Przybył do Stolicy Apostolskiej 3 sierpnia 2018 r., jako zbłąkany wędrowiec. Gościnę uzyskał w jezuickim Klasztorze pw. św. Ignacego Loyoli. 8 sierpnia 2018 r. poczuł powołanie do służby Panu jako kapłan i złożył wniosek o przyjęcie do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego. Został też wtedy diakonem. Po praktyce diakońskiej spędzonej w kościele klasztornym został prezbiterem i wikariuszem w Archikatedrze Wawelskiej.

 

Nowicjusze:

Wielebny ks. diakon Giacomo Tedeschi SJ

avatar_169.jpg

Do Rotrii przybył 25 lipca 2018 r., dzień później został nowicjuszem Towarzystwa Jezusowego, a Generał nominował go diakonem. Został posłany do Katedry Mediolańskiej pw. Narodzenia NMP, a pieczę nad jego formacją pełni ks. Michelangelo Piccolomini.

 

Czcigodny Brat Roderico Colonna SJ

avatar_76.jpg

Do Rotrii przybył 1 września 2016 r. 16 lutego 2018 r. został włączony w poczet nowicjuszy Towarzystwa Jezusowego. Przygotowuje się do podjęcia nauki, której uwieńczeniem będzie przyjęcie nominacji diakonatu i prezbiteratu.

Byli Jezuici:

 1. Śp. bp Paolo Carlo de Medici y Zep vel Severino Castiglioni
 2. Jego Eminencja Albert Wilhelm Fryderyk Oranje-Nassau
 3. Jego Eminencja Wilhelm Jan Oranje-Nassau
 4. Filipe Miguel de Guzman
 5. Szlachetny Pan Tadeusz Krasnodębski 
 6. Jego Ekscelencja Fernando Alvarez d’Este y Cordoba

Reklamy